Napisane przez: elektrowniajadrowa | 03/30/2010

elektrownia-jadrowa.pl

elektrownia,elektrownia jądrowa,elektrownia atomowa,elektrownia wiatrowa,elektrownia słoneczna,ogniwa słoneczne,uran,odpady radioaktywne,Czarnobyl,Prypeć,promieniowanie,radioaktywność,elektrownie w Polsce,atom w Polsce,atom,skażenia po promienne,reaktor,rodzaje reaktorów,legislacja atomowa,elektrownie jądrowe na świecie,atom a buissnes,idea budowy elektrowni,elektron,atom,wybuch atomowy,składowanie odpadów,energia jądrowa,energetyka jądrowa,radioaktyność,odpady radioaktywne,lokalizacja elektrowni jądrowej,energia atomowa

Reklamy

Na początku lutego br. swoją działalność rozpoczął pierwszy portal informacyjny poświęcony budowie elektrowni jądrowej w Polsce elektrownia-jadrowa.pl.

Portal jest niezależną inicjatywą mającą na celu obiektywne śledzenie rozwoju projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce, a zatem bieżącą obserwację podejmowanych decyzji politycznych, prowadzonej legislacji w zakresie legislacji jądrowej, wpływu projektu na ochronę środowiska, czy wreszcie, w odniesieniu do kolejnych etapów biznesowych, wskazanie na przedsięwzięcia podejmowane przez podmioty gospodarcze. Ideą przyświecającą stworzeniu portalu było udostępnienie opinii publicznej pełnego obrazu sytuacji wiążącej się z wprowadzeniem w Polsce energetyki jądrowej.

Walorem portalu elektrownia-jadrowa.pl jest również jego edukacyjny charakter. Prezentuje on bowiem wiedzę na temat energii oraz elektrowni jądrowych, użytkowanych na świecie technologii, a także porusza kwestie bezpieczeństwa związanego z korzystaniem z energii jądrowej w Polsce.

Elektrownia-jadrowa.pl posiada własną część redakcyjną oraz współpracuje z największym portalem gospodarczym Wnp.pl (Wirtualny Nowy Przemysł), dzięki czemu użytkownicy portalu otrzymują do swej dyspozycji aktualny i profesjonalny serwis informacyjny redagowany przez dziennikarzy magazynu Nowy Przemysł. Własna część redakcyjna portalu tworzona jest m.in. przez dziennikarzy dzienników takich jak „Parkiet”. Korzystanie z portalu ma charakter otwarty i bezpłatny dla odwiedzających.

Zadaniem portalu jest informowanie o następujących kwestiach:

 • Polityczny i administracyjny proces powstawania elektrowni jądrowej w Polsce;
 • Legislacja jądrowa;
 • Oddziaływanie na środowisko obiektów takich jak elektrownia jądrowa;
 • Edukacja na temat energii jądrowej oraz bezpiecznego funkcjonowania elektrowni jądrowych;
 • Relacje z wydarzeń związanych z energetyką jądrową;
 • Publikacje medialne na temat projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce
  • artykuły prasowe i wywiady
  • sondaże
  • raporty i analizy
  • publikacje własne portalu autorstwa dziennikarzy m.in. dziennika „Parkiet”
  • codzienny serwis informacyjny autorstwa WNP.PL.

Wydawcą  portalu jest firma Primo Communication – polska agencja zajmującą się m.in. działalnością public relations i komunikacją dla podmiotów komercyjnych i instytucji.

Kategorie